B e z i r k  05  S t e y r

S T O C K S P O R T

HERREN 1. KLASSE - Sommer 2018

1.

ATSV Waldneukirchen Stocksport 1

2.

ATSV Waldneukirchen Stocksport 2

3.

ATSV Waldneukirchen Stocksport 3

4.

ESV Losenstein

5.

SV Forelle Stocksport

6.

ASKÖ Aschach Sektion Stocksport

7.

ESV Ernsthofen 1

8.

ESV Ernsthofen 2

9

ASV Raika Behamberg/Haidershofen

10.

SU Wolfern

11.

ESV ASKÖ St. Valentin 1

12.

ESV ASKÖ St. Valentin 2

13.

ESV ASKÖ St. Valentin 3

14.

Union Dietach Stocksport

15.

SV Garsten Stocksport

16.

SV Hintstein

17.

Union Niederneukirchen 1

18.

Union Niederneukirchen 2

19.

SC Real Dambach

20.

ATSV Neuzeug Stocksport